;

Polityka prywatności

  Polityka prywatności prowadzona przez firmę Alien JCC Sp z o.o.z siedzibą ul. Mennicza 7 ,Cieszyn 43-400, określa zasady przetwarzania,gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od klientów sklepu internetowego Jubiler Cieszyn istniejącym w sieci internet pod adresem domeny jubiler.cc i witryny internetowego sklepu działającego pod adresem internetowym www.jubiler.cc

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony informacji osobowych w czasie dokonywania zakupów w sklepie internetowym witryny www.jubiler.cc  oraz w czasie jej przeglądania.

W ramach witryny sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.jubiler.cc/cookies lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

  Sklep internetowy za pomocą swojej witryny będzie zbierał dane potrzebne do procesu rejestracji, logowania i zakupów w sklepie internetowym:

 

Nazwisko i imię

 

Adres do wysyłki towaru

 

Adres do korespondencji - jeśli jest inny

 

Adres poczty elektronicznej

 

Nr. telefonu

 

Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania rejestracji i zakupu w ramach sklepu internetowego

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W tym celu Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu email w zakładce kontakt.

Marketing sklepu internetowego

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na zapis do newslettera , adres email podany przebędzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu internetowego. Zgoda taka może zostać cofnięta w każdym czasie.

Informacje udostępniane przez sklep internetowy

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Klienta dane partnerom, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania związane z zakupem i wysyłką towaru . Są to firmy pocztowe i kurierskie , a także operatorzy systemów płatności . W tych przypadkach przekazywana ilość informacji jest niezbędna do prawidłowego zrealizowania zamówienia i dostarczenia zakupionej rzeczy. Podane prze Klientów sklepu internetowego dane mogą być także udostępnione w ramach obowiązującego prawa organom władzy publicznej jeśli jest to zasadne i spełnia wymogi prawne.

Przysługujące prawa i korzystanie z nich.

Każdy klient sklepu internetowego ma możliwość podglądu i edycji danych w dowolnym czasie podczas logowania się z użyciem adresu email i hasła. W razie jakichkolwiek problemów z logowaniem (zapomnienie hasła) lub kiedy wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt (formularz kontaktowy w zakładce kontakt sklepu)

Każdy klient sklepu internetowego ma prawo do zażądania informacji o treści przechowywanych na swój temat danych, a także do zażądania zmiany zablokowania lub ich usunięcia .Każdy z klientów sklepu internetowego ma także prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych sklepu internetowego. Kontakt (formularz kontaktowy w zakładce kontakt sklepu)

Prawa i obowiązki Klienta oraz środki techniczne

Dokładamy jako sklep internetowy wszelkich starań żeby zabezpieczyć dane Klientów i chronić je przed niepożądanymi działaniami osób trzecich.

Podejmowane przez nasz sklep internetowy działania mogą okazać się jednak niewystarczające jeżeli Klient nie zachowa podstawowych zasad bezpieczeństwa w szczególności do zachowania poufności loginu i hasła do witryny sklepu internetowego i ni udostępnianie tych danych osobom trzecim. Sklep internetowy nigdy w jakiejkolwiek formie nie zwraca się do Klienta z prośba o podanie tych danych, wyjątek stanowi ich podanie podczas logowania się w witrynie sklepu internetowego. Dlatego po zakończeniu korzystania z witryny sklepu internetowego prosimy o wylogowanie się

Linki do innych witryn w ramach witryny sklepu internetowego

W naszej witrynie pojawiają się linki do innych stron internetowych(przykładowo:serwis społecznościowy czy porównywarka cen),które działają niezależnie od naszej witryny, a także w żaden sposób nie nadzorujemy tych stron, strony te mają własne zasady dotyczące polityki prywatności, a nasza witryna nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie z danymi wykorzystywanymi w ramach tych stron. Odpowiednie zasady polityki prywatności dostępne są w witrynach internetowych tychże stron.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca posiadanych danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii

Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:

1.

Administratorem Pani/Pana danych jest Firma Alien JCC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą ul. Przykopa 7, 43-400 Cieszyn

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w Bazie Kontrahentów Firmy Alien JCC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą ul. Przykopa 7, 43-400 Cieszyn

3.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami.

4.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku

podmiotów upoważnionych ,na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organów ścigania).

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.

7.

Posiada Pani/Pan

prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@alien.net.pl , lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Alien JCC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą ul. Przykopa 7, 43-400 Cieszyn

8.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i naszych usług na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9.

Decyzje dotyczące Pani/a danych osobowych nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany.

10.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez

Alien JCC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą ul. Przykopa &, 43-400 Cieszyn

prosimy o kontakt mailowy z Administratorem

Bezpieczeństwa Informacji:

biuro@alien.net.pl